Time to Indulge - Vålmen, Skjul fyra sex Göteborg (2020)

Drömmen om en annan plats - att rikta sig utåt 

Kollegium, Gathenhielmska huset Göteborg (2020)

Jag tänker ofta på den mängd nöttkött som skulle krävas för att koka buljong på Genévesjön. - Pierre Dac, 

Mysteriernas makt (2020) 

ANJA FREDELL - Konstfrämjandet Karlstad (2020)

Kräla (2019)

Class Meeting - Ålgården Borås (2020)

Examshow - Frihamnen Göteborg (2019)

Gåvan (2018)

 Franze & Vas (2019)

Fruity (2020)